RakeTekst.nl Voice-over en tekstschrijver

Algemene voorwaarden

 1. Door uw opdracht te laten uitvoeren door Fieke Ramaekers bent u gehouden aan de algemene voorwaarden van RakeTekst.nl zoals omschreven op deze pagina.
 2. De partij/persoon die Fieke Ramaekers een opdracht geeft is de wettelijke opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever kan de sessie/ opname 48 uur van te voren kosteloos annuleren. Bij annulering tot 36 uur breng ik 25% van de afgesproken kosten in rekening. Tot 24 uur voor aanvang van de opname 50% en bij een annulering 12 uur of minder voor het begin van de opname, breng ik 75% van de afgesproken kosten in rekening.
 4. Na opname en levering krijgt de opdrachtgever een factuur uit naam van RakeTekst.nl. Deze moet voor de vervaldatum voldaan zijn.
 5. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de betalingstermijn heeft RakeTekst.nl het recht de incassokosten plus het wettelijke bepaalde kredietpercentage aan hem/haar door te berekenen en indien van toepassing, de (ingesproken) tekst van ieder denkbaar medium te laten verwijderen. Dit op kosten van de opdrachtgever.
 6. Tegen betaling van de overeengekomen tarieven heeft de opdrachtgever het recht om ingesproken teksten voor commercials één jaar te gebruiken. Daarna is de opdrachtgever gehouden aan een meldingsplicht plus het betalen van een jaarlijkse repeat-fee van 50% van de originele prijs
 7. In geval van een commercial moet de opdrachtgever vooraf aangeven voor welke radio- en/of tv-zender de tekst en/of opname gebruikt gaat worden en duidelijk aangeven of het om een lokale, regionale of landelijke zender gaat. Een lokale zender is een zender die in hooguit twee gemeenten officieel te ontvangen is. Regionaal is binnen één provincie te ontvangen is. Ik spreekt van landelijk als het gaat om twee of meer provincies.
 8. De opdrachtgever moet altijd aangeven waar een door RakeTekst.nl geschreven tekst/ opname voor gebruikt gaat worden en op welk medium.
 9. Opdrachtgevers dienen een factuuradres op te geven, ( géén postbusnummer).
 10. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
 11. Alle teksten die worden aangeleverd moeten zijn voorzien van een briefing wat betreft de tone of voice, uitspraak van niet reguliere woorden, technische specificaties.
 12. Bij de prijs is één correctieronde op de tone of voice inbegrepen.
 13. Aangeleverde teksten dienen foutloos te zijn.
 14. Het is niet toegestaan eerder door Fieke Ramaekers ingesproken teksten te gebruiken voor andere producties, er nieuwe commercials/promo’s van te maken, of voor andere doeleinden te gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor zijn ingesproken.